Zaměření společnosti

Uncategorised

Vzdělávací aktivitu Vám připravíme na míru.

Příklady vzdělávacích aktivit ve firmách:

Všechny obory:

Angličtina , základy, konverzace, obchodní angličtina

Němčina, základy, konverzace, obchodní němčina

Účastníci: management, obchodníci, začátečníci, recepční, telefonistky, ....

Stavební obory:

Zvýšení odbornosti ve stavebnictví

Účastníci: zedníci, tesaři, truhláři, sádrokartonáři a příbuzné obory, .....

Vzdělávání probíhá v měsících leden/únor, kdy firma nemá plně vytížené pracovníky.

Maloobchod, Družstva:

Manažer prodeje

Účastníci: prodavači, asistenti, pracovníci obchodu a služeb, ....

Mlékárny, Výrobní podniky, dřevozpracující podniky:

Specifické programy

graf

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

Etický řád

Kromě základních a závazných pravidel jednání při podnikání, daných zákony a podzákonnými předpisy dodržujeme etický řád a to především:

  • Dbáme na odbornou pověst odvětví vzdělávání
  • Dbáme na odbornou úroveň poskytovaného vzdělávání
  • Udržujeme naše odborné dovednosti na nejvyšší úrovni
  • Rozvíjíme dobré obchodní vztahy s cílem zajistit u svých klientů nanejvýš přínosný vzdělávací systém
  • Dodržujeme právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů
  • Podporujeme pořádání regulérních soutěží a respektujeme rovné podmínky při získávání zakázek
  • Naše lektory odborně vzděláváme, sledujeme odborné informace včetně příslušných předpisů a vyhledáváme odborné konzultace ke svým zakázkám, pokud to jejich povaha vyžaduje
  • Máme uzavřeno nadstandardní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání u pojišťovny Kooperativa a.s.. Pojištění trvá po celou dobu ručení
  • Naši zaměstnanci se vždy řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, jakož i vnitřními řády společnosti

Droinvest s.r.o. a její zaměstnanci jsou aktivními členy:

Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Praha 1, Nové Město, Národní 138/10.
www.sps.cz

České stavební společnosti

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1,
Členské číslo 79/2013
www.csvts.cz

European Mentoring & Coaching Council

Wildhill, Broad End, Hertford SG14 2JA, Velká Británie,
členské číslo: 80101112013.
www.emccouncil.org

České andragogické společnosti, o. s.

IČ: 26580349, DIČ: CZ26580349,
při UK FF Praha 1.
U Státní dráhy 58/14, Praha 6 - Sedlec, 160 00.
www.andragogika.info

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

 

Ing. Václav Těhle - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta paliv a vody, Katedra vody a životního prostředí

Simon Polák – Petoskey High School, Michigan, USA . Všeobecná státní zkouška z AJ

Dušan Bereš - majitel stavební firmy o 20 zaměstnancích

Ing. Roman Brož - JČU České Budějovice, zemědělská fakulta, Obchodně podnikatelský obor

MgA. Šárka Dlouhá – VŠ Uměleckoprůmyslová v Praze, obor Architektura a Architektura a interiér+ Autorizovaný architekt

Ing. Zdeněk Doleček - Státní universita Kyjev-Ukrajina, fakulta mezinárodních vztahů a mezinárodního práva

Ing Aleš Erbek - Česka zemědělská univerzita – obor Lesní inženýrství - specializace ekonomika lesního podniku

Veronika Fejklová – SŠ Obchodní – obor obchodní management, 15 let praxe v oboru návrhy a realizace interiérů, majitelka firmy

Ing. Ondřej Hanka - ČVUT fakulta stavební v Praze, obor Konstrukce a materiál - Vodohospodářské stavby; autorizovaný inženýr č. 0602016 pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Miloslav Charvát – SPŠ strojní, stavební; praxe stavbyvedoucí, projektový manažer, technické zabezpečení budov

Bc. Jan Chovanec - Mendelova univerzita Brno, agronomická fakulta, obor Technologie a management odpadů

Ing. Pavel Jakubec - VUT Brno Fakulta stavební, obor Mosty a dopravní stavby

Ing. Martin Landovský - Vysoká škola zemědělská Praha, LAND`O LAKES Minnesota USA, Národní centrum distančního vzdělávání v Praze, ICANDO SYTEM OF ACTIVATIONS, Republikové centrum vzdělávání

Ing. Korecová Kristína – Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Helrik Chartered Management Accountants, London (Velká Británie),

Michel Nemes, Troissereux (Francie), HR Clearstream Deutsche Börse Group, studium Urbanismu Architektury, Universidad de Lleida (Faculty of Arts)

Ing. Petr Kneifl – Jihočeská univerzita České Budějovice, zemědělská fakulta

Vladimír Mour – SPŠ stavební, obor pozemní stavby

Hynek Neduchal - Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, SŠ stavebního provozu, obor Řízení staveb; Akreditovaná silniční laboratoř, statické a dynamické zkoušky, kompletní zkoušky na kamenivu, zeminách, asfaltu a betonu, zkoušky prováděné v terénu

Ing. Jan Orgoník - Česká zemědělská univerzita Praha, fakulta životního prostředí, obor Krajinářství-RES-regionální environmentální správa

Bc. Vladimír Palička, přímá lektorská praxe 10 let

Ing. Arch. Filip Rejda - VUT BRNO, Fakulta stavební, obor Architektura a rozvoj sídel

Ing. Ivo Saro, Vysoká vojenská škola Vyškov, studium oceňování nemovitostí, VŠE Praha

Vladimír Summer – Soukromé gymnázium Bratislava, přímá lektorská praxe 10 let

Ing.Arina Svyatykh – VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika a management; Business school Network 21

Ing. Rudolf Vilček - VUT Brno, fakulta stavební; autorizovaný inženýr ČKAIT

a další 

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

Využíváme nejnovějších metod a poznatků v oblasti krizového managementu.

Zajištujeme realizaci výukových programů.

Aplikujeme nejnovější metody a postupy vypracované na špičkových pracovištích světově uznávaných školících center.

Klademe důraz na zachování stávajících pracovních míst.

graf

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

Příklady vzdělávacích aktivit ve firmách:

Dopravní podniky

Soft skills

Účastníci: řidiči autobusů, technici, dispečeři

Stavební obory:

Zvýšení odbornosti ve stavebnictví, Zatepovací a zdící systémy

Účastníci: zedníci, tesaři, truhláři, sádrokartonáři a příbuzné obory

Všechny obory:

Angličtina, základy, konverzace, obchodní angličtina

Němčina, základy, konverzace, obchodní němčina

Účastníci: management, obchodníci, začátečníci, recepční, telefonistky, ....

Specifické programy a školení na míru

graf

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.