Zaměření společnosti

Etický řád

Kromě základních a závazných pravidel jednání při podnikání, daných zákony a podzákonnými předpisy dodržujeme etický řád a to především:

  • Dbáme na odbornou pověst odvětví vzdělávání
  • Dbáme na odbornou úroveň poskytovaného vzdělávání
  • Udržujeme naše odborné dovednosti na nejvyšší úrovni
  • Rozvíjíme dobré obchodní vztahy s cílem zajistit u svých klientů nanejvýš přínosný vzdělávací systém
  • Dodržujeme právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů
  • Podporujeme pořádání regulérních soutěží a respektujeme rovné podmínky při získávání zakázek
  • Naše lektory odborně vzděláváme, sledujeme odborné informace včetně příslušných předpisů a vyhledáváme odborné konzultace ke svým zakázkám, pokud to jejich povaha vyžaduje
  • Máme uzavřeno nadstandardní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem povolání u pojišťovny Kooperativa a.s.. Pojištění trvá po celou dobu ručení
  • Naši zaměstnanci se vždy řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, jakož i vnitřními řády společnosti