Projekty

Projekty 2010

V roce 2010 jsme úspěšně dokončily veškerá započatá školení v Operačním programu "Lidské zdroje a zaměstnanost".

Naším úkolem a posláním bylo vybudování fungujícího systému vzdělávání v organizacích tak, aby i po skončení projektu byly naplněny veškeré požadované výstupy.

Vytvořené vzdělávací programy poskytují přínos všem zainteresovaným organizacím i do budoucnosti.

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.