Projekty

Projekty 2013

V roce 2013 pokračujeme ve vzdělávání pracovníků stavebních firem především dělnických profesí. Připravujeme zakázkové vzdělávání na míru.

Oblast vzdělávání byla zaměřena na zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vybraných ekonomických činnostech ve všech krajích ČR.

Specificky jde o zvýšení kompetencí, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců v ekonomických činnostech, ve kterých lze bezprostředně nebo v nejbližším období očekávat růst poptávky po pracovní síle v regionech.

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.