Projekty

Projekty

Projekty 2016 - 2020

V roce 2016 - 2020 připravujeme proškolení zaměstnanců v projektu "Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)". Vzdělávání realizujeme po celé ČR. Vedle dělnických profesí školíme jazyky, IT dovednosti, poskytujeme poradenství krizového managementu a další služby.

 

Projekty 2015

V roce 2015 realizujeme  vzdělávání pracovníků jak v projektech OP LZZ, tak i  vzdělávání na míru. Pokračujeme ve vzdělávání stavebních firem,  především dělnických profesí.  Ceny držíme v souladu s Národní klasifikací zaměstnání od 120 - 150 Kč na hodinu a účastníka bez DPH.

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

Projekty 2010

V roce 2010 jsme úspěšně dokončily veškerá započatá školení v Operačním programu "Lidské zdroje a zaměstnanost".

Naším úkolem a posláním bylo vybudování fungujícího systému vzdělávání v organizacích tak, aby i po skončení projektu byly naplněny veškeré požadované výstupy.

Vytvořené vzdělávací programy poskytují přínos všem zainteresovaným organizacím i do budoucnosti.

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

Projekty 2011

V roce 2010 pokračujeme ve vzdělávání řidičů autobusů a MHD, obchodních zástupců průmyslových podniků a ve vzdělávání pracovníků stavebních firem.

Jazykové vzdělávání zajištujeme lektory, jejichž jazykové znalosti jsou  minimálně na referenční úrovni B1 (tedy B1, B2, C1, C2). Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a kteří absolvovali příslušnou jazykovou zkoušku odpovídající této úrovni.

Učíme především Němčinu - Angličtinu - Ruštinu základy, Obchodní němčinu, angličtinu, ruštinu, Německou, Anglickou a Ruskou konvezaci

Pořádáme jazykové kurzy v zahraničí.

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

Projekty 2012

V roce 2012 pokračujeme ve vzdělávání pracovníků stavebních firem.

Ve stavebních firmách školíme především zateplovací systémy, suchou výstavbu, protipožární systémy, ETICS, kalkulace, normy a pod. Připravujeme zakázkové vzdělávání.

Cílem vzdělávacích projektů je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.

Podporou vzdělávání v podnicích především v odvětvích stavební výroby, podpořili naše projekty významně i tvorbu nových pracovních míst.

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

Projekty 2013

V roce 2013 pokračujeme ve vzdělávání pracovníků stavebních firem především dělnických profesí. Připravujeme zakázkové vzdělávání na míru.

Oblast vzdělávání byla zaměřena na zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vybraných ekonomických činnostech ve všech krajích ČR.

Specificky jde o zvýšení kompetencí, odborných znalostí a dovedností zaměstnanců v ekonomických činnostech, ve kterých lze bezprostředně nebo v nejbližším období očekávat růst poptávky po pracovní síle v regionech.

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.

Projekty 2014

V roce 2014 pokračujeme ve vzdělávání pracovníků stavebních firem především dělnických profesí. Připravujeme zakázkové vzdělávání na míru. Ceny držíme v souladu s Národní klasifikací zaměstnání od 100 - 150 Kč na hodinu a účastníka bez DPH.

Cílem vzdělávacích projektů je podpora zaměstnavatelů zabývajících se ekonomickými činnostmi s předpokladem růstu. Vzdělávací projekty jsou určeny pro všechny typy podniků (malé, střední i velké), včetně OSVČ (i bez zaměstnanců), ve vybraných odvětvích CZ-NACE.

Naše společnost od svého založení proškolila více než 1 000 pracovníků českého hospodářství.

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.