Lektoři

 

Ing. Václav Těhle - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta paliv a vody, Katedra vody a životního prostředí

Simon Polák – Petoskey High School, Michigan, USA . Všeobecná státní zkouška z AJ

Dušan Bereš - majitel stavební firmy o 20 zaměstnancích

Ing. Roman Brož - JČU České Budějovice, zemědělská fakulta, Obchodně podnikatelský obor

MgA. Šárka Dlouhá – VŠ Uměleckoprůmyslová v Praze, obor Architektura a Architektura a interiér+ Autorizovaný architekt

Ing. Zdeněk Doleček - Státní universita Kyjev-Ukrajina, fakulta mezinárodních vztahů a mezinárodního práva

Ing Aleš Erbek - Česka zemědělská univerzita – obor Lesní inženýrství - specializace ekonomika lesního podniku

Veronika Fejklová – SŠ Obchodní – obor obchodní management, 15 let praxe v oboru návrhy a realizace interiérů, majitelka firmy

Ing. Ondřej Hanka - ČVUT fakulta stavební v Praze, obor Konstrukce a materiál - Vodohospodářské stavby; autorizovaný inženýr č. 0602016 pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Miloslav Charvát – SPŠ strojní, stavební; praxe stavbyvedoucí, projektový manažer, technické zabezpečení budov

Bc. Jan Chovanec - Mendelova univerzita Brno, agronomická fakulta, obor Technologie a management odpadů

Ing. Pavel Jakubec - VUT Brno Fakulta stavební, obor Mosty a dopravní stavby

Ing. Martin Landovský - Vysoká škola zemědělská Praha, LAND`O LAKES Minnesota USA, Národní centrum distančního vzdělávání v Praze, ICANDO SYTEM OF ACTIVATIONS, Republikové centrum vzdělávání

Ing. Korecová Kristína – Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, Helrik Chartered Management Accountants, London (Velká Británie),

Michel Nemes, Troissereux (Francie), HR Clearstream Deutsche Börse Group, studium Urbanismu Architektury, Universidad de Lleida (Faculty of Arts)

Ing. Petr Kneifl – Jihočeská univerzita České Budějovice, zemědělská fakulta

Vladimír Mour – SPŠ stavební, obor pozemní stavby

Hynek Neduchal - Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, SŠ stavebního provozu, obor Řízení staveb; Akreditovaná silniční laboratoř, statické a dynamické zkoušky, kompletní zkoušky na kamenivu, zeminách, asfaltu a betonu, zkoušky prováděné v terénu

Ing. Jan Orgoník - Česká zemědělská univerzita Praha, fakulta životního prostředí, obor Krajinářství-RES-regionální environmentální správa

Bc. Vladimír Palička, přímá lektorská praxe 10 let

Ing. Arch. Filip Rejda - VUT BRNO, Fakulta stavební, obor Architektura a rozvoj sídel

Ing. Ivo Saro, Vysoká vojenská škola Vyškov, studium oceňování nemovitostí, VŠE Praha

Vladimír Summer – Soukromé gymnázium Bratislava, přímá lektorská praxe 10 let

Ing.Arina Svyatykh – VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Ekonomika a management; Business school Network 21

Ing. Rudolf Vilček - VUT Brno, fakulta stavební; autorizovaný inženýr ČKAIT

a další 

logo

Čerpáme finanční příspěvky z projektu RIP OP LZZ CZ.1.04/2.1. 00/70.00045,.